25 oktober 2023 Gemeenten Bronckhorst en Deventer koplopers in het scheiden van huishoudelijk afval

Gemeenten Bronckhorst en Deventer koplopers in het scheiden van huishoudelijk afval

Inwoners van gemeente Bronckhorst en Deventer blijven, net als voorgaande jaren, in de top meelopen op het gebied van afvalinzameling. Dit blijkt uit het jaarlijks rapport van de afvalbranchevereniging NVRD. Hier vergelijken gemeenten en publieke organisaties hun aanpak en prestaties op het gebied van afval- en grondstoffenbeheer.

Bronckhorst en Deventer consequent in de top

Bronckhorst staat op plek 2 in de hoogbouw klasse D waarbij slechts 45 kg restafval per inwoner per jaar is ingezameld. Deventer staat op plek 2 in hoogbouw klasse B waarbij slechts 93 kg restafval per inwoner is ingezameld. Beide gemeenten presteren weer goed in dit jaarlijks rapport, blijkt uit een onafhankelijk landelijk vergelijkingsonderzoek waaraan 183 gemeenten deelnamen.

“Wethouder Wilko Pelgrom van gemeente Bronckhorst: “We zijn trots op onze afvalscheiding resultaten. In 2020 stonden we op plek 1, nu voor 2021 en 2022 een 2de plek. Dit laat zien dat de situatie stabiel is. Dat is het resultaat van een goed inzamelsysteem van Circulus in de gemeente en  betrokken inwoners die hun grondstoffen netjes scheiden. We blijven bezig met het goed informeren van onze inwoners waarom dit zo belangrijk is.”

De pijlers van het onderzoek

In het onderzoek wordt de aanpak en prestaties van alle Circulus gemeenten op het gebied van grondstoffen inzameling onder de loep genomen. Hoe minder restafval, hoe succesvoller het afvalbeleid vanuit het oogpunt van het milieu. Ook kosten en dienstverlening voor de burger zijn belangrijke prestatiepijlers in het onderzoek. Het gaat dan om welke mogelijkheden inwoners hebben voor het laten ophalen van afval aan huis of het zelf wegbrengen naar buurtcontainer en brengpunten zoals recyclepleinen.

Goede prestaties overige gemeenten

Meer Circulus-gemeenten hebben een plek in de top 10. Het gaat om Apeldoorn, Doesburg, Epe en Lochem, verdeeld naar hoogbouwklasse. Ook de overige gemeenten Brummen, Voorst en Zutphen presteren relatief goed. Dit is een gevolg van jarenlang beleid waarin gemeenten in een vroeg stadium overstapten op bron gescheiden afvalinzameling. Dit heeft gezorgd dat de afvalstoffenheffing relatief gunstig is ten opzichte van andere benchmark gemeenten.

Kansen om te pakken

Circulus ziet nog mogelijkheden om de kwaliteit van de ingezamelde grondstofstromen, GFT, papier, textiel en PMD, te optimaliseren. Hiervoor is het project ‘Schone stromen’  gestart. Met dit project richten wij ons in eerste instantie op PMD.

Wethouder Thomas Walder van gemeente Deventer: “Uit het landelijk onderzoek van vorig jaar bleek al dat Deventer één van de koplopers is in het scheiden van afval. Dat wordt dit jaar bevestigd. Ik zie dit als een groot compliment voor het inzamelgedrag van veel van onze inwoners. Het bevestigt dat wij een goed inzamelsysteem hanteren. PMD wordt in Deventer goed gescheiden. Het kan nog beter, daar blijf ik aandacht voor vragen. Het zijn waardevolle grondstoffen voor hergebruik. Het verbranden van vervuild PMD is slecht voor het milieu. Circulus pakt dit uitstekend op door nu aandacht te geven aan de noodzaak van het juist aanbieden van grondstofstromen, zoals PMD.”

Nieuws uit jouw gemeente
Overig nieuws