Welkom bij Circulus
Circulus verzorgt in opdracht van de gemeenten Apeldoorn, Deventer en Epe het afvalbeheer en adviseert over de toekomstige ontwikkeling en inrichting daarvan. We werken nauw samen met Berkel Milieu, dat hetzelfde doet voor de gemeenten Bronckhorst, Brummen, Doesburg, Lochem en Zutphen.

Wat afvalbeheer inhoudt

Ons verzorgingsgebied heeft in totaal 436.000 inwoners. Voor deze inwoners verzorgen wij de inzameling en verwerking van al het huishoudelijk afval. Het gaat daarbij niet alleen om het legen van de grijze, groene, oranje en ondergrondse containers, maar ook om de inzameling en verwerking van onder meer papier, kunststof, glas, chemisch afval, snoeiafval en grof huishoudelijk afval. Daarnaast beheren wij de milieustraten in deze gemeenten, verzorgen wij de straatreiniging en doen aan de bestrijding van gladheid en ongedierte.

Afvalvrij.nl. We maken van afval geschiedenis


Samen met de aangesloten gemeenten streven Circulus en Berkel Milieu naar een afvalloze maatschappij in 2030: afvalvrij.nl. Want afval past niet in een duurzame samenleving. 

 

We helpen burgers daarom hun restafval verder te verminderen en nog beter te scheiden. Preventie leidt tot een zuiniger omgang met grondstoffen; hergebruik zorgt ervoor dat afval weer grondstof wordt. Zo gaan we verspilling van grondstoffen en energie tegen en dragen we bij aan verduurzaming. Ook voor het klimaat is dat goed. 


Dankzij afvalscheiding en -verwerking is afval in de toekomst geen afval meer, maar grondstof voor nieuwe producten. En over 20 jaar wordt Ól het afval hergebruikt.

Dan bestaat afval echt niet meer.  Kijk hier voor meer informatie.

http://www.afvalvrijjaarverslag.nl/_blank
/froggame/index.html_blank
Denk aan je toekomst, maak van afval geschiedenis!
Circulus-Berkel op Google+
Circulus Berkel Milieu Circulus Berkel Milieu